MoonMoon-Neptune Aspects

November 22, 2017by Stella Mars0

Those with the Moon-Neptune aspects possess an emotional sensitivity and vulnerability to others, and an especially powerful impressionable, sympathetic, and psychic empathy. Moon-Neptune has a powerful imagination and considerable artistic, creative gifts that need to be expressed.

There is a refined sense of touch, colour, taste and sound, that find their way in the creative side of the individual and can be used in areas such as art, music, photography, film and poetry.

These people need to be in places that are suitable outlets for their highly sensitized nature because there can be problems with ‘over-sensitivity’, and longing for reassurance. Through their innate understanding and sympathetic attitudes, they are likely to become open to other people’s problems.

The Moon and Neptune both symbolise the urge to fuse with others around them, and when these planets are combined it heightens sensitivity to the environment, and shows the ability to be kind, caring and comforting towards others.

Many are attracted towards employment in the spheres of social welfare, fostering and care. It is an excellent combination both for the arts and for work in charitable and voluntary areas.

Moon-Neptune may serve deprived people and help the needy in society, but sometimes they can become drained by the demands people make on them.

They may need to examine their need to play saviour or martyr and learn to be more emotionally honest with themselves. The need to be needed can be a powerful motivation, and it leaves them open to being used.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ABOUT US

http://astrafortuna.com/wp-content/uploads/2020/08/astra-fortuna-black-transparent.png

Ang mga nakasaad sa website na ito ay pawang personal na interpretasyon lamang at hindi ganap at tiyak sa lahat ng pagkakataon. Hindi kailanmang magiging 100% tumpak ang mga interpretasyon dito sapagkat iba’t iba ang paraan ng ating pag-gamit ng enerhiyang nakakaapekto sa ating lahat.

Huwag gagamitin ang mga payo dito bilang pamalit sa propesyunal na payo mula sa doktor, negosyante, abogado o kung sinong lisensyadong propesyonal. Kung kailangan mo ng tulong para sa iyong kondisyong pinansiyal, medikal, legal at mental ay mangyaring kumunsulta sa isang lisensyadong propesyonal na angkop sa iyong sitwasyon.

Ipinag-uutos ng batas na ipabatid namin sa lahat na ang mga nakalagay sa aming website at social media pages ay may iisang layunin na aliwin at libangin ang sinuman. Huwag kaligtaang gamitin ang iyong free will at laging maging responsable para sa iyong mga desisyon sa buhay. Ang mga interpretasyon dito ay gabay lamang para sa spiritwal na aspeto ng iyong pagkatao. Ikaw ang ultimong may kapangyarihan na baguhin ang iyong kapalaran.

CONTACT

Padalhan niyo kami ng email para sa iyong mga reactions, questions, comments o kaya suggestions para sa mga future topics.
I-like ang aming Facebook page para palagi kang updated sa astrology forecasts kada linggo at kada buwan.
Maging subscriber sa aming Youtube channel upang makapanood ka ng mga libreng Pick-a-Card tarot reading at mga video tungkol sa mga pampaswerte at iwas-malas tips.

INSTAGRAM

Copyright © 2021, Astra Fortuna. All Rights Reserved.