AstroPersonal Horoscope

February 25, 2018by Stella Mars0

We often wonder what is our role on earth, who we are and what we should do, why are people who like us at first sight and people who do not like us.

School helps us to know this world, religion helps us to know beyond this world and gives us clues to our purpose in general.

The birth horoscope and astrology can help us see or at least to foresee our purpose as individuals. Personalized horoscope will help us better understand who we are, what we can do in this life (depending also on what we did in previous lives) and we can not or should not do. If you make your personalized horoscope you could find your true potential in this life.

Creating a personalized birth horoscope will not help us to see the future but will help us better understand our lives and to better understand what to do to fulfill our mission and to evolve spiritually.

No need to pay anything for a personalized birth horoscope. We just do it for FREE. No need to make handmade calculations that could take several hours, we will do in a second your birth natal chart for your own custom birth horoscope.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ABOUT US

http://astrafortuna.com/wp-content/uploads/2020/08/astra-fortuna-black-transparent.png

Ang mga nakasaad sa website na ito ay pawang personal na interpretasyon lamang at hindi ganap at tiyak sa lahat ng pagkakataon. Hindi kailanmang magiging 100% tumpak ang mga interpretasyon dito sapagkat iba’t iba ang paraan ng ating pag-gamit ng enerhiyang nakakaapekto sa ating lahat.

Huwag gagamitin ang mga payo dito bilang pamalit sa propesyunal na payo mula sa doktor, negosyante, abogado o kung sinong lisensyadong propesyonal. Kung kailangan mo ng tulong para sa iyong kondisyong pinansiyal, medikal, legal at mental ay mangyaring kumunsulta sa isang lisensyadong propesyonal na angkop sa iyong sitwasyon.

Ipinag-uutos ng batas na ipabatid namin sa lahat na ang mga nakalagay sa aming website at social media pages ay may iisang layunin na aliwin at libangin ang sinuman. Huwag kaligtaang gamitin ang iyong free will at laging maging responsable para sa iyong mga desisyon sa buhay. Ang mga interpretasyon dito ay gabay lamang para sa spiritwal na aspeto ng iyong pagkatao. Ikaw ang ultimong may kapangyarihan na baguhin ang iyong kapalaran.

CONTACT

Padalhan niyo kami ng email para sa iyong mga reactions, questions, comments o kaya suggestions para sa mga future topics.
I-like ang aming Facebook page para palagi kang updated sa astrology forecasts kada linggo at kada buwan.
Maging subscriber sa aming Youtube channel upang makapanood ka ng mga libreng Pick-a-Card tarot reading at mga video tungkol sa mga pampaswerte at iwas-malas tips.

INSTAGRAM

Copyright © 2021, Astra Fortuna. All Rights Reserved.