Testimonials

“These impulsive souls try everything at once and grab with both hands. They want it all and they want it now, being the start of a new cycle.”

Michelle Landon

LEO
VIRGO
ARIES

“The vote tells you everything you need to know about this sign because she is defined by her values. But you never know until you know if she is a Marxist or capitalist.”

Lora Brighton

TAURUS
LEO
PISCES

“An artists dream. Catch the muses and write inspiring music, art and poetry. Blends into the landscape and receptive to the flow of inspiration from the collective.”

Jonathan Mayer

PISCES
CAPRICORN
CANCER

“These impulsive souls try everything at once and grab with both hands. They want it all and they want it now, being the start of a new cycle.”

Marcos Vallerian
LEO
VIRGO
ARIES

“The vote tells you everything you need to know about this sign because she is defined by her values. But you never know until you know if she is a Marxist.”

Sarah Ollson
TAURUS
LEO
PISCES

“An artists dream. Catch the muses and write inspiring music, art and poetry. Blends into the landscape and receptive to the flow of inspiration from the collective”

Simon Li
PISCES
CAPRICORN
CANCER

“Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved.”

David Brisball
LEO
VIRGO
ARIES

“Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps. ”

Hanna Tompson
TAURUS
LEO
PISCES

“Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on focusing solely on the bottom line. Organically grow the holistic world.”

Molly Haize
PISCES
CAPRICORN
CANCER

CONTACT USGet Your Personalised Gift Offer

If you don’t know your Moon, Mars and Venus sign, find out at astro.com

ABOUT US

http://astrafortuna.com/wp-content/uploads/2020/08/astra-fortuna-black-transparent.png

Ang mga nakasaad sa website na ito ay pawang personal na interpretasyon lamang at hindi ganap at tiyak sa lahat ng pagkakataon. Hindi kailanmang magiging 100% tumpak ang mga interpretasyon dito sapagkat iba’t iba ang paraan ng ating pag-gamit ng enerhiyang nakakaapekto sa ating lahat.

Huwag gagamitin ang mga payo dito bilang pamalit sa propesyunal na payo mula sa doktor, negosyante, abogado o kung sinong lisensyadong propesyonal. Kung kailangan mo ng tulong para sa iyong kondisyong pinansiyal, medikal, legal at mental ay mangyaring kumunsulta sa isang lisensyadong propesyonal na angkop sa iyong sitwasyon.

Ipinag-uutos ng batas na ipabatid namin sa lahat na ang mga nakalagay sa aming website at social media pages ay may iisang layunin na aliwin at libangin ang sinuman. Huwag kaligtaang gamitin ang iyong free will at laging maging responsable para sa iyong mga desisyon sa buhay. Ang mga interpretasyon dito ay gabay lamang para sa spiritwal na aspeto ng iyong pagkatao. Ikaw ang ultimong may kapangyarihan na baguhin ang iyong kapalaran.

CONTACT

Padalhan niyo kami ng email para sa iyong mga reactions, questions, comments o kaya suggestions para sa mga future topics.
I-like ang aming Facebook page para palagi kang updated sa astrology forecasts kada linggo at kada buwan.
Maging subscriber sa aming Youtube channel upang makapanood ka ng mga libreng Pick-a-Card tarot reading at mga video tungkol sa mga pampaswerte at iwas-malas tips.

INSTAGRAM

Copyright © 2021, Astra Fortuna. All Rights Reserved.