Articles

What do the astrological fire signs have in common ? People born under the fire signs of leo, sagittarius and aries are often described as out-going, enthusiastic, and often dramatic. They frequently prefer to do things on a grand scale and/or may be described as having a ‘larger than life’ personalities.

January 5, 2018Marsby Stella Mars

"Anyone can be a millionaire, but to become a billionaire you need an astrologer."

J. P. Morgan

The ruler of dreamy, sensitive Pisces, Neptune has the second strongest gravity in the solar system after Jupiter. No wonder Piscean people have such a magnetic pull! With its perpetual storms and active climate, Neptune is known for whipping up drama and confusion.

December 19, 2017Marsby Stella Mars
http://astrafortuna.com/wp-content/uploads/2017/11/post_03-960x1200.jpg

Sacrifice fly dead ball era grass base on balls cracker jack right field reds around the horn disabled list. Outfield hack butcher boy scorecard batting average, diamond flyout. Rainout full count cycle passed ball away baltimore chop rainout run. Extra innings triple-A take shift series run batted in save. Good eye double play.

November 12, 2017Marsby Stella Mars

ABOUT US

http://astrafortuna.com/wp-content/uploads/2020/08/astra-fortuna-black-transparent.png

Ang mga nakasaad sa website na ito ay pawang personal na interpretasyon lamang at hindi ganap at tiyak sa lahat ng pagkakataon. Hindi kailanmang magiging 100% tumpak ang mga interpretasyon dito sapagkat iba’t iba ang paraan ng ating pag-gamit ng enerhiyang nakakaapekto sa ating lahat.

Huwag gagamitin ang mga payo dito bilang pamalit sa propesyunal na payo mula sa doktor, negosyante, abogado o kung sinong lisensyadong propesyonal. Kung kailangan mo ng tulong para sa iyong kondisyong pinansiyal, medikal, legal at mental ay mangyaring kumunsulta sa isang lisensyadong propesyonal na angkop sa iyong sitwasyon.

Ipinag-uutos ng batas na ipabatid namin sa lahat na ang mga nakalagay sa aming website at social media pages ay may iisang layunin na aliwin at libangin ang sinuman. Huwag kaligtaang gamitin ang iyong free will at laging maging responsable para sa iyong mga desisyon sa buhay. Ang mga interpretasyon dito ay gabay lamang para sa spiritwal na aspeto ng iyong pagkatao. Ikaw ang ultimong may kapangyarihan na baguhin ang iyong kapalaran.

CONTACT

Padalhan niyo kami ng email para sa iyong mga reactions, questions, comments o kaya suggestions para sa mga future topics.
I-like ang aming Facebook page para palagi kang updated sa astrology forecasts kada linggo at kada buwan.
Maging subscriber sa aming Youtube channel upang makapanood ka ng mga libreng Pick-a-Card tarot reading at mga video tungkol sa mga pampaswerte at iwas-malas tips.

INSTAGRAM

Copyright © 2021, Astra Fortuna. All Rights Reserved.