Articles

An individual with Moon conjunct, square or opposite Neptune is a Super Sensitive Soul…the end. Actually, there is a lot more to discuss, especially since out of all the other lunar aspects, it is this particular combo which possesses the acutest sensitivity and is often challenged to move beyond the psychological suffering which they engender.

March 20, 2018Moonby Stella Mars

You are a very stable person and that quality helps others feel calmed. Having enough money is vital to keeping you feeling at peace, so be sure to keep up the good skills you have with your finances, as this will keep you secure and comfortable in your home and life.

March 1, 2018Moonby Stella Mars
http://astrafortuna.com/wp-content/uploads/2018/05/post_22-960x1200.jpg

Those with the Moon-Neptune aspects possess an emotional sensitivity and vulnerability to others, and an especially powerful impressionable, sympathetic, and psychic empathy. Moon-Neptune has a powerful imagination and considerable artistic, creative gifts that need to be expressed. There is a refined sense of touch, colour.

November 22, 2017Moonby Stella Mars
http://astrafortuna.com/wp-content/uploads/2017/11/post_07-960x1200.jpg

Professionally cultivate one-to-one customer service with robust ideas. Dynamically innovate resource-leveling customer service for state of the art customer service. Collaboratively administrate turnkey channels whereas virtual e-tailers. Objectively seize scalable metrics whereas proactive e-services. Seamlessly empower fully researched growth strategies and interoperable internal or “organic”.

November 9, 2017Moonby Stella Mars

ABOUT US

http://astrafortuna.com/wp-content/uploads/2020/08/astra-fortuna-black-transparent.png

Ang mga nakasaad sa website na ito ay pawang personal na interpretasyon lamang at hindi ganap at tiyak sa lahat ng pagkakataon. Hindi kailanmang magiging 100% tumpak ang mga interpretasyon dito sapagkat iba’t iba ang paraan ng ating pag-gamit ng enerhiyang nakakaapekto sa ating lahat.

Huwag gagamitin ang mga payo dito bilang pamalit sa propesyunal na payo mula sa doktor, negosyante, abogado o kung sinong lisensyadong propesyonal. Kung kailangan mo ng tulong para sa iyong kondisyong pinansiyal, medikal, legal at mental ay mangyaring kumunsulta sa isang lisensyadong propesyonal na angkop sa iyong sitwasyon.

Ipinag-uutos ng batas na ipabatid namin sa lahat na ang mga nakalagay sa aming website at social media pages ay may iisang layunin na aliwin at libangin ang sinuman. Huwag kaligtaang gamitin ang iyong free will at laging maging responsable para sa iyong mga desisyon sa buhay. Ang mga interpretasyon dito ay gabay lamang para sa spiritwal na aspeto ng iyong pagkatao. Ikaw ang ultimong may kapangyarihan na baguhin ang iyong kapalaran.

CONTACT

Padalhan niyo kami ng email para sa iyong mga reactions, questions, comments o kaya suggestions para sa mga future topics.
I-like ang aming Facebook page para palagi kang updated sa astrology forecasts kada linggo at kada buwan.
Maging subscriber sa aming Youtube channel upang makapanood ka ng mga libreng Pick-a-Card tarot reading at mga video tungkol sa mga pampaswerte at iwas-malas tips.

INSTAGRAM

Copyright © 2021, Astra Fortuna. All Rights Reserved.